Bankieren kan je zelf

Familiebank.nl

De familiebank.nl is de plek voor families die onderlinge financiële relaties willen aangaan.

familiebank: bankieren kan je zelf

Ouders die hun kinderen willen ondersteunen met een lening of schenking, of misschien wel andersom.

“Je moet nooit zaken doen met vrienden of familie”. Dat is een bekende uitdrukking in Nederland. Maar er kunnen duizenden redenen zijn om dat wel te doen. Dan kan je dat beter heel goed regelen. Onduidelijkheid kan achteraf overgaan in onenigheid. Dat is in ieder geval nooit de bedoeling. Dus moeten jullie de onderlinge afspraken goed vastleggen. De financiële kant goed bijhouden. Dat regel je perfect bij familiebank.nl

Wat kan je vinden bij de familiebank

Je maakt heel eenvoudig juridisch juiste contracten. Of je nou een leningovereenkomst of een schenkingsovereenkomst wilt maken. De modellen worden helemaal op maat gemaakt door de intelligente software. Bij een lening ontvang je een aflossingschema. Jaarlijks kan je een fiscale jaaropgave uit het systeem laten rollen.

De rekentools maken het voor alle betrokken partijen mogelijk om te kijken hoe lang er nog afgelost moet worden, wat het huidige saldo is. Maar je kan ook scenario’s berekenen. Wat als ik nu € 10.000 extra aflos. Hoe ziet mijn nieuwe maandbedrag er dan uit?

Onze tools helpen jullie bij het bepalen van de rente en indien je dat wenst ook bij het voorleggen aan De Belastingdienst. Ook geeft het systeem aan wanneer mogelijk schenkbelasting verschuldigd is.

Advies

Regelmatig ontvang je berichten met een advies. Bijvoorbeeld welke mogelijkheden er zijn om te schenken. Over wijzigingen in de fiscale regelgeving, nieuwe normbedragen. Ook bij eenmalige gebeurtenissen kunnen we je helpen. Bijvoorbeeld bij wijzigingen van fundamentele aard. Denk aan echtscheiding of overlijden. Wat moet er dan met de lopende overeenkomsten? Onze stappenplannen en tools helpen je ook op die momenten.

Bankier en rekeninghouder

De partij die het geld beschikbaar stelt noemen wij de bankier. Dat kan een individu of echtpaar zijn. De bankier heeft rekeninghouders. Dat zal in de meeste gevallen een kind zijn, het kunnen natuurlijk ook meer kinderen zijn. Je betaalt als bankier € 12,50 per maand of naar keuze € 100 per jaar.

Voor iedere rekeninghouder (kind) komt daar € 2,50 per maand bij of € 25,- per jaar. Bankiers en rekeninghouders hebben toegang tot de beveiligde omgeving waar hun gegevens zijn opgeslagen.  

Cijfers

Tussen 2007 en 2015 deden Nederlandse huishoudens gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar met gemiddeld een totale waarde van bijna 4,5 miljard euro per jaar. 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de 20 procent huishoudens met het meeste vermogen. 80% was de verhouding Ouder/Kind