Afsluitprovisie rekenen

Afsluitprovisie rekenen

Home » Afsluitprovisie rekenen
Mag ik als lening verstrekker afsluitkosten rekenen?

Ja, de geldverstrekker mag een afsluitprovisie rekenen. Maar dat moeten dan wel daadwerkelijk gemaakte kosten zijn voor het afsluiten van de hypotheek.

Mag ik, de geldlener, de afsluitkosten aftrekken?

Ja, je mag de afsluitkosten aftrekken als deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Dan moet je wel aan kunnen tonen dat die kosten zijn gemaakt.

Afsluitprovisie

Afsluitprovisie is een ander achterhaald woord voor de afsluitkosten bij een hypotheek. Dit zijn de kosten die de hypotheekaanbieder in rekening brengt voor het afsluiten van een hypotheek. Ook als er binnen de familie geld wordt geleend kunnen er afsluitkosten in rekening worden gebracht. Let wel, je maakt onderscheid tussen afsluitkosten bij een hypotheek (aftrekbaar) en afsluitkosten bij een andere lening (niet aftrekbaar)

Aftrekbaarheid afsluitkosten

Rekenmachine of rekenen

Voor de geldlener zijn deze kosten volledig aftrekbaar van de belasting in het jaar dat de hypotheek is afgesloten. Dat betekent dat de geldlener een gedeelte van het bedrag terugkrijgt van de Belastingdienst.

Deze kosten moeten wel rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het afsluiten van de geldlening. De kosten moeten ook feitelijk zijn gemaakt. Een fictieve afsluitprovisie is niet aftrekbaar. Let dus op, vroeger werd vaak geadviseerd om standaard een fors bedrag op te nemen als afsluitprovisie. De fiscus accepteert die aftrekpost niet.

De Belastingplichtige, dan ben jij dus, heeft de bewijslast. Breng je kosten in rekening dat moet jij aan de fiscus aantonen dat je die ook daadwerkelijk hebt gemaakt.

Het is niet verplicht om een afsluitprovisie te rekenen. Het kan wel fiscaal voordelig zijn. Bijvoorbeeld doordat de ouders deze provisie direct weer terugschenken aan hun kind.

Afsluitkosten bij andere lening

Je kunt in principe bij elke lening afsluitkosten in rekening brengen. Dat is mogelijk omdat je natuurlijk ook daadwerkelijk kosten maakt. Denk aan tijd en mogelijk ook aan berekeningen en advies. Overal waar je geld kunt lenen zal je kosten moeten betalen. Als je bij een bank afsluitkosten moet betalen is dat dus ook mogelijk in de particuliere sfeer.