Home » Belasting

Belasting

Er zijn vele redenen om geld te schenken of te lenen aan mensen die je goed kent. Een belangrijke reden is vaak gelegen in de fiscaliteit. Door nu te schenken kan je mogelijk later erfbelasting verminderen. Hoe zijn alle regels rondom de fiscus, wat mag wel en wat mag zeker niet.

Vrijstellingen en tarieven erfbelasting 2022

Vrijstellingen en tarieven erfbelasting 2022

Wat zijn de vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting? Je kan tot een bepaald bedrag belastingvrij erven. Komt de erfenis boven dat bedrag? Dan betaal je daar erfbelasting over. De hoogte hangt af van de verhouding tot de erflater. Het tarief...

Lees meer
Is een schenking inkomen?

Is een schenking inkomen?

Is een schenking inkomen? Nee, een schenking is geen inkomen. Het heeft dus geen gevolgen voor eventuele toeslagen. Het kan in sommige gevallen wel gevolgen hebben voor een uitkering. Bijvoorbeeld als er een vermogenstoets aan vastzit. Inkomen voor...

Lees meer
Afsluitprovisie rekenen

Afsluitprovisie rekenen

Mag ik als lening verstrekker afsluitkosten rekenen? Ja, de geldverstrekker mag een afsluitprovisie rekenen. Maar dat moeten dan wel daadwerkelijk gemaakte kosten zijn voor het afsluiten van de hypotheek. Mag ik, de geldlener, de afsluitkosten...

Lees meer
Termijn voor lening aflossen

Termijn voor lening aflossen

Moet de lening binnen een bepaalde termijn zijn afgelost? Nee, de termijn voor aflossen mag je zelf bepalen. Voor de fiscale aftrekbaarheid kan het voordelig zijn om een langere aflossingstermijn af te spreken. Lening aflossen Als je een...

Lees meer
Mag ik schenken aan stiefkind?

Mag ik schenken aan stiefkind?

Mag ik aan mijn stiefkind schenken? Ja, je mag aan iedereen die je wilt schenken. Je mag dus ook aan je stiefkind of stiefkinderen schenken. En daarbij kan je gebruik maken van de schenkingsvrijstelling. Schenken aan stiefkind Je bent vrij om te...

Lees meer
Schenken aan pleegkind?

Schenken aan pleegkind?

Mag ik aan mijn pleegkind schenken? Ja, je mag aan iedereen die je wilt schenken. Je mag dus ook aan je pleegkind(eren) schenken. En daarbij kan je onder voorwaarden gebruik maken van de schenkingsvrijstelling, alsof het je biologische kind is...

Lees meer
Samenloop van schenkingen en vrijstellingen

Samenloop van schenkingen en vrijstellingen

Mag ik meerdere verruimde vrijstellingen gebruiken? Nee, je mag maar één keer gebruikmaken van één verruimde vrijstelling. Dus of één keer de eenmalig verhoogde vrijstelling óf één keer de verruimde vrijstelling voor de eigen woning óf één keer de...

Lees meer
Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Wanneer kan ik gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning? Je mag gebruikmaken van de verruimde vrijstelling voor de eigen woning als je tussen de 18 en 40 jaar bent. De schenking moet gebruikt worden voor de eigen woning...

Lees meer
Schenkingsvrijstelling voor dure studie

Schenkingsvrijstelling voor dure studie

Wanneer mag is de vrijstelling voor een dure studie gebruiken? De schenkingsvrijstelling voor een dure studie is aan een aantal voorwaarden gebonden. Jouw kind moet tussen de 18 en 40 jaar zijn en de studiekosten moeten minimaal € 20.000,- per jaar...

Lees meer
Eenmalig verhoogde vrijstelling

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Wat is de eenmalig verhoogde vrijstelling? Een kind / pleegkind kan als die een schenking ontvangt eenmalig gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling. Hierover betaalt hij of zij dan geen schenkbelasting. Eenmalig verhoogde vrijstelling De eenmalig...

Lees meer