Is een schenking inkomen?

Is een schenking inkomen?

Home » Is een schenking inkomen?
Is een schenking inkomen?

Nee, een schenking is geen inkomen. Het heeft dus geen gevolgen voor eventuele toeslagen. Het kan in sommige gevallen wel gevolgen hebben voor een uitkering. Bijvoorbeeld als er een vermogenstoets aan vastzit.

Inkomen voor ontvanger?

Rekenmachine of rekenen

Je ontvangt een schenking. Wordt dit dan gezien als inkomen? Nee, het ontvangen van een schenking is geen inkomen. De schenking valt wel onder jouw vermogen als je het gaat sparen. De schenking valt dan in box 3.

Het ontvangen van een schenking heeft geen gevolgen voor toeslagen. Behalve als hier een vermogenstoets voor geldt. Om dit te voorkomen moet je het geld uitgeven voor de peildatum van het vermogen.

Als de schenking boven de schenkingsvrijstelling valt, betaal je hier schenkbelasting over. Zie hier de actuele vrijstellingen en tarieven voor de schenkbelasting.

Gevolgen voor een uitkering

Als je een bijstandsuitkering ontvangt kan een schenking hier wel gevolgen voor hebben. De gemeente stelt voorwaarden voor het ontvangen van een schenking. Hoofdregel is dat jouw vermogen niet boven de vermogensgrens mag komen. Gebeurt dat wel? Dan kan de uitkering stopgezet worden of er kan een boete worden opgelegd.

Je bent verplicht om de schenking te melden bij de gemeente. Meld je dit niet, dan kan de gemeente een boete opleggen. Neem dus voordat je een schenking ontvangt contact op met de gemeente en vraag naar de eventuele gevolgen voor jouw uitkering.

Wat ook niet kan zijn maandelijkse schenkingen. Dan ziet de gemeente dat als een vorm van inkomen. Dat was bijvoorbeeld het geval in het veel besproken voorbeeld waarbij een moeder iedere maand de boodschappen deed voor haar dochter.

Vermogen schenker

Doordat de schenker een schenking doet gaat zijn eigen vermogen naar beneden. Het vermogen in box 3 daalt dan. Hierdoor betaalt de schenker eventueel minder vermogensbelasting.