Lening en rente fiscaal inkomen?

Lening en rente fiscaal inkomen?

Home » Lening en rente fiscaal inkomen?
Zijn de aflossingen en rente die ik ontvang op een lening voor mij fiscaal inkomen?

Nee. De aflossingen en rente die je ontvangt zijn geen inkomen in fiscale zin. Aflossingen zijn dat ook werkelijk niet. Maar rente is dat per definitie weer wel

Ik heb een lening afgesloten. Komt die lening dan bij mijn inkomen?

Nee, als je een lening hebt afgesloten valt dit niet onder jouw inkomen. Tegenover de ontvangsten staat immers een even hoge schuld.

Inkomen voor uitlener?

Rekenmachine of rekenen

Je hebt een lening aan iemand verstrekt. Maandelijks ontvang je de aflossing en de rente van die lening. Valt dit dan onder jouw fiscale inkomen? Nee, het ontvangen van aflossingen van een lening en de rente vallen niet onder inkomen. De Belastingdienst ziet dit ook niet als inkomen.

Dat komt omdat je een lening uitleent uit jouw vermogen. Dat vermogen zit fiscaal gezien in Box 3. Bij inkomen (zoals rente) in Box 3 maakt het werkelijke rendement niet uit. De belasting in deze box is namelijk gebaseerd op een fictief rendement. In economisch opzicht is de rente die je ontvangt natuurlijk wel geld dat je verdient. Je bent hier geld aan het verdienen met jouw vermogen.

Aflossingen

Aflossingen zijn nooit inkomen. Dat is vermogensverplaatsing. Voor jouw bezit maakt het niet uit of je vermogen hebt in de vorm van Euro’s op je bank of in Euro’s in een vordering die je op iemand hebt. Kort gezegd als je 100 euro op de bank hebt staan, heb je eigenlijk een vordering op de bank. Heb je 100 euro uitgeleend aan je zoon, dan is dat exact hetzelfde.

Inkomen voor lener?

Je hebt een lening afgesloten. Dit bedrag wordt in één keer, of in delen, op jouw rekening gestort. Is deze lening dan voor jou inkomen? Nee, het ontvangen van een lening valt niet onder die definitie, je moet het geld immers terugbetalen. Je betaalt hier dus ook geen inkomstenbelasting over.

De rente van een persoonlijke lening is niet fiscaal aftrekbaar. Alleen als je een lening voor de eigen woning hebt afgesloten dan kan die aftrekbaar zijn. De rente die je betaalt is dus fiscaal ook geen negatief inkomen.

Dit is eigenlijk het spiegelbeeld van de situatie van de uitlener. Het maakt voor jouw positie niet uit of je 100 euro hebt ontvangen van de bank of van je vader.