Moet een schenking via de notaris?

Moet een schenking via de notaris?

Home » Moet een schenking via de notaris?
Moet ik langs de notaris voor een schenking? Of kan ik zelf een schenkingsovereenkomst opstellen?

Nee, je hoeft voor een schenking niet altijd langs de notaris. Je kunt namelijk ook zelf een schenkingsovereenkomst opstellen. Maar voor een schenking op papier, dat is een schenking die pas wordt uitgevoerd bij het overlijden van de schenker, moet je wel langs de notaris.

Overeenstemming hand schudden

Schenking is vormvrij

In het algemeen heb je voor een schenking geen notariële akte nodig. Ook als je belastingvrij wil schenken. Een schenking is namelijk vormvrij. Dat betekent dat de wet niet bepaalt in welke vorm je een schenkingsovereenkomst maakt.

Je kunt dus zelf een schenkingsovereenkomst opstellen. We noemen dat dan een onderhandse akte. En je kunt zelfs mondeling schenken. Maar een schriftelijke schenkingsovereenkomst heeft uiteraard wel de voorkeur. Dat is natuurlijk helemaal het geval als er voorwaarden aan de schenking zijn verbonden.

Stel je doet een schenking te besteden aan de eigen woning. Je wilt dan zeker weten dat als het geld niet aan de eigen woning is besteed, dat je het terugkrijgt. Wil je hier achteraf geen discussie over hebben? Dan zet je de schenking op papier. Dat kan nog altijd zonder notaris, zolang je maar een goed contract hebt.

Als je een overeenkomst vastlegt bij de notaris zijn er wel voordelen. Het belangrijkste is dat bijvoorbeeld de datum vast staat. De notaris zet een datum op de akte. Ook staat de inhoud vast. Een notariële akte heeft kracht van bewijs. Dus de inhoud staat dan niet ter discussie. Je bereikt hetzelfde met twee handtekeningen en een paraaf per pagina.

Schenking op papier wel via notaris

Voor een zogenaamde schenking van op papier moet je wel langs de notaris. Dat is een schenking die inhoudt dat het geschonken bedrag pas uitbetaald op het moment van overlijden van de schenker. De Belastingdienst eist dat de schenking met een notariële akte wordt gedaan.