Redelijke rente familielening

Redelijke rente familielening

Home » Redelijke rente familielening
Wat is redelijke rente bij familielening?

Je moet ook binnen de familie rente berekenen over een lening. Een redelijke rente sluit aan bij de gebruikelijke rente in de markt. Plus moet die rente rekening houden met eventuele risico’s en zekerheden.

Redelijke rente

Een lening kwalificeert alleen als lening indien er een afspraak in staat over aflossing en over rente. Wat is een redelijke rente bij een familielening en waarom is die vraag van belang?

Percentage

Bij een familielening valt de rente bij de ouders in box 3. Dat wil zeggen dat die renteopbrengst niet belast is. Indien de lening is aangegaan voor de aanschaf van een woning is de rente aftrekbaar bij het kind in box 1. Als de ouders vervolgens een deel van de hoge rente schenken aan het kind ontstaat er een fiscaal interessant voordeel. De fiscus is hier dus extra alert op. De rechtbank Noord-Nederland heeft in 2013 een duidelijke uitspraak gedaan. Het staat ouders en kind vrij om geld van elkaar te lenen. De rente moet duidelijk onderbouwd zijn.

Reden voor hogere rente

Wat zijn de mogelijkheden om een (iets) hogere rente af te spreken dan gebruikelijk is bij een bank? Zekerheid is een aspect. Is er een hypothecaire zekerheid gesteld, of kan die direct ingeroepen worden? Zo nee, dan is er een hogere rente mogelijk. Het tweede aspect is het risicoprofiel van het kind. Hoe hoger het risico is dat het kind niet terugbetaalt, hoe hoger de opslag op de marktrente kan zijn.

Beoordeling bij het aangaan

Alle aspecten moet je beoordelen naar het moment van aangaan van de overeenkomst. Net zoals bij leningen door een bank is er niet later een nieuwe tussentijdse toets verplicht. Dus als bij het aangaan er een hoger risico was, dan kan die rente standhouden. Ook al heeft je kind ondertussen een veel betere baan en is er dus minder risico.

Geen rente bij familielening?

Kan ik ook geen rente berekenen bij een familielening? Nee dat is niet mogelijk. Een lening kwalificeert alleen als een lening als er een redelijke rente betaald wordt. Het staat ouders vrij om die rente te schenken aan hun kinderen. Dat schenken moet onverplicht en bij voorkeur door overboeking van de bedragen. Zorg dat de schenkingen niet exact gelijk zijn aan de rentebetalingen. Dat zou de indruk kunnen wekken dat hier geen sprake is van een daadwerkelijke lening.

Richtlijnen Belastingdienst

De Consumentenbond heeft via een WOB procedure d openbaar weten te maken. Deze geven een interne (niet bindende!) richtlijn voor de belastingambtenaren.

De interne richtlijnen van De Belastingdienst