Samenloop van schenkingen en vrijstellingen

Samenloop van schenkingen en vrijstellingen

Home » Samenloop van schenkingen en vrijstellingen
Mag ik meerdere verruimde vrijstellingen gebruiken?

Nee, je mag maar één keer gebruikmaken van één verruimde vrijstelling. Dus of één keer de eenmalig verhoogde vrijstelling óf één keer de verruimde vrijstelling voor de eigen woning óf één keer de verruimde vrijstelling voor een dure studie.
Je mag wel elk jaar opnieuw gebruikmaken van de algemene vrijstelling.
Lees hier over de Vrijstellingen en tarieven schenkbelasting.

Als ik gebruik maak van de verruimde vrijstelling, kan ik in datzelfde jaar dan nog de algemene vrijstelling gebruiken?

Nee, als je gebruik maakt van de verruimde vrijstelling mag je in datzelfde jaar niet ook nog gebruikmaken van de algemene vrijstelling. Je mag het jaar erop wel weer gebruik maken van de algemene vrijstelling.

Samenloop

Schenken

Je kan meerdere schenkingen ontvangen. Dat kan van 1 persoon zijn, maar ook van verschillende personen. Sommige schenkingen tel je bij elkaar op, zoals schenkingen die je van je ouders ontvangt. De Belastingdienst kijkt voor de vrijstellingen bij de ontvanger van de schenking, niet bij degene die de schenking doet.

Meerdere vrijstellingen tegelijk gebruiken

Je mag maar één keer een verruimde vrijstelling gebruiken. De algemene vrijstelling mag je wel elk jaar opnieuw gebruiken.

Als je de verruimde vrijstelling voor de eigen woning gebruikt, mag je daarnaast niet ook nog de algemene vrijstelling gebruiken.

Meerdere schenkingen van 1 persoon

Ontvang je van één persoon meerdere schenkingen in een jaar? Dan moet je die schenkingen bij elkaar optellen. De Belastingdienst ziet dit als één schenking.

Ontvang je een schenking van mensen die partners van elkaar zijn? Dan ziet de Belastingdienst dat ook als één schenker. Die tel je dus ook bij elkaar op.

Schenkingen die jij en jouw partner ontvangen worden ook gezien als één.

Schenkingen van meerdere personen

Ontvang je van verschillende personen een schenking? En zijn die personen geen partner van elkaar? Dan zijn dit losse schenkingen. Je kan niet voor elke losse schenking gebruikmaken van de vrijstelling. Je mag jaarlijks één keer de algemene vrijstelling gebruiken voor één schenking.