Schenken aan al mijn kinderen verplicht?

Schenken aan al mijn kinderen verplicht?

Home » Schenken aan al mijn kinderen verplicht?
Moet ik aan al mijn kinderen schenken?

Nee, je bent niet verplicht om aan al jouw kinderen te schenken. En als je besluit om aan al je kinderen te schenken, ben je ook niet verplicht om evenveel aan je kinderen te schenken.

Schenkingsvrijheid

Schenken

Als je meer dan één kind hebt, dan ben je niet verplicht om aan al je kinderen te schenken. En je bent ook niet verplicht om evenveel aan al jouw kinderen te schenken. Dat geldt ook voor pleegkinderen en stiefkinderen. Er is namelijk geen juridische of fiscale regel die je dwingt om al je kinderen hetzelfde bedrag of spullen van dezelfde waarde te schenken.

Daarom mag je beslissen om je ene kind wel een schenking te geven en het andere kind niet. Zorg er dan wel voor dat je dit goed afstemt en schriftelijk vastlegt. Daarmee kan je namelijk voorkomen dat er achteraf discussie gaat ontstaan over de schenkingen.  

Als niet aan al je kinderen (evenveel) schenkt, kunnen de kinderen die minder of niets krijgen juridisch niets doen. Het uitgangspunt is namelijk dat je zelf mag bepalen wat je met jouw geld en andere eigendommen, dus jouw vermogen, doet. Je bent nergens toe verplicht. Ook als jouw kinderen in dat geval niet gelijk worden behandeld. 

Voorkom onnodige ruzie

Over dit soort onderwerpen kan veel ruzie ontstaan binnen de familie of het gezin. De belangrijkste les is “leg het uit”. Dat geldt voor ongelijk schenken of nalaten. Het is voor de kinderen die minder krijgen belangrijk dat ze begrijpen waarom dat zo is gegaan. Ruzies gaan vaak niet over het geld, maar over de onderliggende emoties en gevoelens.

Kinderen schenken aan ouders

Andersom geldt hetzelfde. Kinderen zijn niet verplicht om aan iedere ouder evenveel te schenken. Zo mogen meerderjarige kinderen zelf beslissen aan welke ouder ze iets willen schenken.