Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Home » Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning
Wanneer kan ik gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning?

Je mag gebruikmaken van de verruimde vrijstelling voor de eigen woning als je tussen de 18 en 40 jaar bent. De schenking moet gebruikt worden voor de eigen woning.

Vrijstelling voor de eigen woning

Je mag aan iedereen een schenking voor de eigen woning doen. Deze verruimde vrijstelling geldt niet alleen voor kinderen. De hoogte van de vrijstelling vind je op: Vrijstellingen en tarieven schenkbelasting.

Door gebruik te maken van de vrijstelling kan je een groot bedrag schenken, zonder dat je daar schenkbelasting over betaald.

De ontvanger moet aangifte schenkbelasting doen bij de Belastingdienst. Ook als er geen schenkbelasting betaald hoeft te worden.

Voorwaarden schenken voor de eigen woning

Er gelden een aantal voorwaarden voor het schenken voor de eigen woning. De voorwaarden zijn:

 • De ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar. Of de partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40ste verjaardag telt ook nog mee;
 • De schenking moet zijn besteed binnen 3 jaar. Ontvang je de schenking in 2021, dan moet deze uiterlijk in 2023 zijn besteed aan de eigen woning;
 • Er moeten schriftelijke bewijzen zijn dat de schenking is gebruikt voor de eigen woning;
 • De ontvanger, of de partner, mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Dus er mag geen gebruik zijn gemaakt van de vrijstelling voor een dure studie of de algemene verhoogde vrijstelling.
 • Er mogen geen voorwaarden zijn verbonden aan de schenking. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet zijn gebruikt.

Bestedingseis

Schenken

Voor de verruimde schenking geldt een bestedingseis. De schenking moet gebruikt worden voor:

 • Het kopen van de eigen woning;
 • Verbouwen van de eigen woning;
 • Aflossen van de hypotheek of restschuld;
 • Het afkopen van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning;
 • Aflossing of kwijtschelding van een lening voor de eigen woning.

De vrijstelling geldt niet voor bijkomende kosten. Dat zijn:

 • Taxatiekosten voor het krijgen van een hypotheek of lening;
 • Notariskosten;
 • Bemiddelingskosten voor het krijgen van een hypotheek of lening;
 • Kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie;
 • Boeterente voor vervroegd aflossen;
 • Bouwrente;
 • Een lening die je hebt afgesloten om de bijkomende kosten te betalen.

Meerdere schenkingen

Je mag van meerdere personen een belastingvrije schenking ontvangen. Zolang het totaal van elke schenking niet hoger is dan het maximaal vrijgestelde bedrag voor de eigen woning.

Ontvang je meerdere schenkingen van dezelfde persoon? Of van de partner van die persoon? Dan moet je die wel bij elkaar optellen. De Belastingdienst ziet dat als 1 schenker.

Schenking in delen ontvangen

Je mag de schenking ook in delen ontvangen. Bijvoorbeeld € 30.000,- in 2021, 2022 en in 2023. Zolang de ontvanger (of de partner) onder de 40 jaar is, is dat mogelijk.

Let wel op dat je de schenking elk jaar doorgeeft aan de Belastingdienst.

Ook nog andere schenkingen?

Als je een schenking ontvangt voor de eigen woning kan je daarnaast niet nog een schenking ontvangen in hetzelfde jaar. Dus ook niet de algemene vrijstelling.

Het is wel mogelijk om een deel van een schenking te gebruiken voor iets anders dan jouw eigen woning:

 • Ontvang je de schenking van jouw ouders? Dan mag je een deel van de schenking vrij besteden. Dat deel is even hoog als de eenmalig verhoogde vrijstelling.
 • Krijg je de schenking van iemand anders? Dan mag je de algemene vrijstelling voor ‘geen of overige relatie’ vrij besteden.
 • Ontvang je de schenking in 2 of 3 jaar? Dan mag je alleen in het 1e jaar een deel vrij besteden. Daarnaast mag je in het 2e en 3e jaar wel de algemene vrijstelling ontvangen. Die bedragen mag je ook vrij besteden.