Schenkingsvrijstelling voor dure studie

Schenkingsvrijstelling voor dure studie

Home » Schenkingsvrijstelling voor dure studie
Wanneer mag is de vrijstelling voor een dure studie gebruiken?

De schenkingsvrijstelling voor een dure studie is aan een aantal voorwaarden gebonden. Jouw kind moet tussen de 18 en 40 jaar zijn en de studiekosten moeten minimaal € 20.000,- per jaar kosten.

Schenken

Schenkingsvrijstelling dure studie

Gaat jouw kind of pleegkind een dure studie volgen? Dan mag je hiervoor eenmalig gebruikmaken van de verruimde vrijstelling. Met deze vrijstelling kan je jouw kind eenmalig een hoog bedrag schenken dat vrijgesteld is van de schenkbelasting. De hoogte van de vrijstelling vind je op: Vrijstellingen en tarieven schenkbelasting.

Er gelden wel een aantal voorwaarden voor de vrijstelling:

  • Jouw (pleeg)kind moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. Of de partner moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De dag van de 40ste verjaardag telt ook nog mee.
  • De studie kost minimaal € 20.000,- per jaar, exclusief het levensonderhoud.
  • Jouw kind heeft niet eerder gebruik gemaakt van een verruimde vrijstelling. Dus hij of zij heeft nog geen gebruik gemaakt van de vrijstelling voor de eigen woning of de algemene verruimde vrijstelling.
  • De notaris moet de schenking vastleggen in een akte. Deze schenking kan dus niet via een onderhandse akte. In de akte moet minimaal staan: voor welke studie de schenking is bedoeld, hoe hoog de verwachte kosten zullen zijn en dat de schenking vervalt als het bedrag niet binnen 3 jaar is besteed aan de studie. Is de schenking gedaan in 2021? Dan moet deze uiterlijk in 2023 besteed zijn aan de studie.
  • Jij en jouw kind moeten schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking is betaald. En dat de schenking is gebruikt voor de studie.
  • Jouw kind mag de schenking niet gebruiken voor het aflossen van eerdere schulden die gemaakt zijn voor een studie.

Jouw kind moet wel aangifte schenkbelasting doen bij de Belastingdienst. Ook als er geen schenkbelasting betaald hoeft te worden.

Kosten studie liggen onder de vrijstelling

Een deel van de schenking is vrij besteedbaar. Het deel dat vrij besteed mag worden is even hoog als de eenmalige verhoogde algemene vrijstelling. Dat deel mag dus wel gebruikt worden om eerdere studieschulden af te lossen. Maar ook voor iets heel anders, zoals een reis.