Akte

Akte

Home » Uitleg » Akte

Wat is een akte?

Ondertekenen

Een akte is een ander woord voor een overeenkomst of schriftelijke verklaring. Een akte moet zijn voorzien van ondertekening en zijn gedagtekend. In het document zijn feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen vastgelegd. De akte is het bewijs van wat er in geschreven staat.

Er zijn twee soorten akten, de onderhandse akte en de authentieke akte. Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris of een rechter. Het getekende exemplaar, heet de minuut.

  • Het meervoud van akte is akten of aktes