Faillissement

Faillissement

Home » Uitleg » Faillissement

Wat is het faillissement?

wet of recht

Het faillissement kan worden uitgesproken als de schuldenaar niet meer aan zijn betalingsverplichting voldoet. De rechtbank spreekt het faillissement uit op verzoek van een of meer schuldeisers. De rechtbank benoemt een curator. De curator werkt ten dienste van de schuldeisers.

Je kan persoonlijk failliet zijn of als organisatie. Persoonlijk failliet is als jij jouw schulden niet meer kunt voldoen. Je kunt terecht komen in een situatie van faillissement. Bij een zakelijk faillissement is het een bedrijf of organisatie die zijn schulden niet meer kan voldoen.

Het faillissementsrecht is geregeld in de Faillissementswet.

  • Het meervoud van faillissement is faillissementen