Opeisbaar

Opeisbaar

Home » Uitleg » Opeisbaar

Wat is het opeisbaar?

Ondertekenen

Opeisbaar houdt in dat je het recht hebt om iets op te eisen. Niet elk recht is direct opeisbaar. Bijvoorbeeld het recht op een schenking. Je hebt niet meteen het recht op ontvangst van een schenking. Ook niet als je als begunstigde bent aangewezen in een schenkingsakte.

De opeisbaarheid kan gekoppeld zijn aan een bepaalde gebeurtenis. Bijvoorbeeld een overlijden of het behalen van een bepaalde leeftijd. De schuld is dan opeisbaar als de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Als je het andersom formuleert spreek je over niet opeisbaarheid.