Schenkbelasting

Schenkbelasting

Home » Uitleg » Schenkbelasting

Wat is een schenkbelasting?

Schenken

Schenkbelasting is de belasting die je moet betalen over een schenking. Schenkbelasting kent vrijstellingen . Dat zijn bedragen die je belastingvrij mag schenken. De hoogte van die bedragen die je belastingvrij mag schenken, verschilt afhankelijk van de relatie van de ontvanger tot de schenker. Schenk je aan je kinderen dan is er een hogere vrijstelling dan voor mensen die geen familie zijn.

Je kan bij een schenking kiezen of de schenker de belasting betaalt of de ontvanger. Als je schenkt en de belasting voor rekening van de schenker komt dan noem je dat vrij van recht.

  • Het meervoud van schenkbelasting is schenkbelastingen