Schenking op papier

Schenking op papier

Home » Uitleg » Schenking op papier

Wat is een schenking op papier?

De schenking op papier is een bijzonder soort schenking. Het heeft niets met al dan niet op schrift stellen te maken. De schenking op papier is het schriftelijk bij de notaris vastleggen dat je iemand na een bepaalde tijd een geldbedrag (gift) schenkt.

Als je aan jouw kind op papier schenkt, krijgt jouw kind daarmee niet direct een geldbedrag, maar uitsluitend een vordering op jou als ouder. Je noemt dat ook wel een schudligerkenning. Een schenking op papier moet altijd bij de notaris. 

  • Het meervoud van schenking op papier is schenkingen op papier