Schenking

Schenking

Home » Uitleg » Schenking

Wat is een schenking?

Een schenking is een gift zonder tegenprestatie. Bovendien moet het vrijwillig zijn. Zonder deze twee aspecten kan er geen sprake zijn van een schenking. Over een schenking is schenkbelasting verschuldigd.

Schenkingen zijn overeenkomsten, er zijn dus twee partijen. De schenking moet aanvaard worden door de begunstigde.

Meestal gebruik je schenking voor geld en is het in natura dan spreek je van een cadeau.

  • Het meervoud van schenking is schenkingen