Schuldenaar

Schuldenaar

Home » Uitleg » Schuldenaar

Wat is een schuldenaar?

Rekenmachine of rekenen

De schuldenaar is degene die een schuld bezit. Het is dus degene die moet betalen. De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Het is de persoon die een prestatie (meestal betaling van geld) verschuldigd is aan een schuldeiser.

De schuld ontstaat meestal uit een overeenkomst met de schuldeiser. Je kan (door de rechter) gedwongen worden om de schuld te voldoen. Als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kan hij failliet worden verklaard.

Voorbeelden:

  • Je hebt besloten iemand geld te schenken, en dit schriftelijke vastgelegd. De schenker is dan de schuldenaar.
  • Je hebt geld van iemand geleend, dat moet je terugbetalen.
  • Je hebt iemand schade toegebracht, die moet je betalen.
  • Het meervoud van schuldenaar is schuldenaren