Successiewet

Successiewet

Home » Uitleg » Successiewet

Wat is een successiewet?

wet of recht

De Successiewet is de wet op grond waarvan erfbelasting en schenkbelasting wordt geheven. De Successiewet is van toepassing op de in Nederland wonende erflaters of schenkers. In de Successiewet vind je de tarieven en percentages voor het berekenen van de belastingen.