Vermogen

Vermogen

Home » Uitleg » Vermogen

Wat is het vermogen?

Rekenmachine of rekenen

Het vermogen bestaat uit jouw bezittingen minus de schulden. Onder bezittingen vallen bijvoorbeeld (on)roerende goederen, banktegoeden en vorderingen. Schulden zijn bijvoorbeeld de eigenwoningschuld en rekeningen die nog niet betaald zijn.

  • Het meervoud van vermogen is vermogens