Wet schuldsanering natuurlijke personen

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Home » Uitleg » Wet schuldsanering natuurlijke personen

Wat is een wet schuldsanering natuurlijke personen?

wet of recht

In de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is de wettelijke schuldsaneringsregeling vastgelegd. Deze regeling geldt alleen voor natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed). Dus niet voor rechtspersonen, zoals BV’s, verenigingen en stichtingen.

De WSNP is geen aparte wet, maar is onderdeel van de Faillissementswet.

Als je meer te weten wilt komen over de WSNP, kijk dan op bureauwsnp.nl.

  • De afkorting van wet schuldsanering natuurlijke personen is WSNP