Wettelijke rente

Wettelijke rente

Home » Uitleg » Wettelijke rente

Wat is een wettelijke rente?

Percentage

De wettelijke rente is een rentepercentage dat is gebaseerd op de wet. De hoogte van die rente stelt de de minister van Justitie vast. De hoogte is gekoppeld aan de algemene rentestand, zoals de Euribor. De minister kan de rente twee keer paar vast stellen. Meestal is dat eenmaal per jaar tenzij er erg veel schommelingen in de rente zijn.

Er zijn twee soorten wettelijke rente. De ene is van toepassing op commerciële transacties, de wettelijke handelsrente. De andere is van toepassing op overeenkomsten met consumenten. 

Deze rente is vaak onderdeel van schadevergoedingen of vonnissen. Het grote voordeel is dat je geen onderhandelingen hoeft te voeren over wat een redelijke rente is.

De actuele hoogte van de wettelijke rente kan je ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

  • Het meervoud van wettelijke rente is wettelijke rentes