Vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Home » Vrijstellingen en tarieven schenkbelasting
Wat zijn de vrijstellingen en tarieven voor de schenkbelasting?

Je kan tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Schenk je boven dat bedrag? Dan betaal je daar schenkbelasting over. De hoogte hangt af van de verhouding tot de schenker. Het tarief loopt van 10% tot 40%. De tarieven en vrijstellingen worden elk jaar aangepast.

Schenkbelasting 2022

Als je een schenking ontvangt, betaal je daar schenkbelasting over als het bedrag boven de vrijstelling komt. Elk jaar worden de tarieven en vrijstellingen aangepast. Hoe hoog de schenkbelasting is, is afhankelijk van jouw relatie tot de schenker/begunstigde en het bedrag dat je schenkt. Er is een algemene vrijstelling, maar er zijn ook verruimde vrijstellingen. De Belastingdienst heeft rekenmodule waarmee je zelf kan berekenen hoeveel schenkbelasting je verschuldigd bent.

Hoe bereken ik hoeveel schenkbelasting ik moet betalen?

Kijk eerst welke vrijstelling er van toepassing is. Haal deze vrijstelling van de schenking af. Over het bedrag dat overblijft betaal je schenkbelasting. Voor schenkingen tot € 130.425,- betaal je 10% tot 30% belasting. Het percentage is afhankelijk van de relatie. Voor schenkingen boven de € 130.425,- betaal je 20% tot 40% belasting.

Vrijstellingen schenkbelasting

Voor 2022 gelden de volgende algemene vrijstellingen:

VerhoudingVrijstellingNaam vrijstelling
kind of pleegkind€ 5.677algemene vrijstelling ouder/kind
geen of andere relatie€ 2.274algemene vrijstelling

Er zijn ook verruimde vrijstellingen. Voor 2022 gelden de volgende verruimde vrijstellingen:

VerhoudingVrijstellingNaam vrijstelling
kind of pleegkind tussen de 18 en 40 jaar€ 27.231eenmalig verhoogde vrijstelling
kind of pleegkind tussen de 18 en 40 jaar€ 56.724eenmalig verhoogde vrijstelling dure studie
iedereen tussen de 18 en 40 jaar€ 106.671 (jubelton)eenmalige vrijstelling te besteden aan de eigen woning

Algemene vrijstelling

De algemene vrijstelling (‘geen of andere relatie’) geldt voor iedereen en is niet afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de begunstigde. Deze vrijstelling geldt bijvoorbeeld als je aan jouw buurman wilt schenken of aan een vriend(in). Er zitten geen voorwaarden aan verbonden. De begunstigde mag zelf beslissingen waar hij of zij het geld aan uitgeeft.

Verruimde vrijstellingen

Er zijn een aantal verruimde vrijstellingen. Aan de meeste verruimde vrijstellingen zijn voorwaarden verbonden, behalve aan de algemene eenmalig verhoogde vrijstelling. In het kort gelden de volgende voorwaarden:

  • De eenmalige verhoogde vrijstelling: een kind of pleegkind kan eenmalig gebruik maken van de algemene verruimde vrijstelling. Lees meer: Eenmalig verhoogde vrijstelling.
  • De vrijstelling voor de dure studie: deze vrijstelling mag gebruikt worden als de schenking is bedoeld voor het volgen van een dure studie. Lees meer: Schenkingsvrijstelling voor dure studie.
  • De vrijstelling voor de eigen woning: de vrijstelling voor de eigen woning moet gebruikt worden voor de aankoop van de woning, het aflossen van de hypotheek, een verbouwing of voor het afkopen van de erfpacht of opstalrecht. Lees meer: Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning.

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

Voor het schenken van een bedrijf geldt ook een vrijstelling van de schenkbelasting. Je moet het bedrijf dan wel voortzetten. Bijvoorbeeld bij een familiebedrijf. Dit is de bedrijfsopvolgingsregeling. In 2022 is de vrijstelling € 1.134.403,-.

Grootouders en kleinkinderen

Schenkingen van grootouders aan kleinkinderen vallen onder de laatste categorie, namelijk “andere”. Dat geldt ook voor schenkingen van kinderen aan ouders, die vallen ook onder “andere relatie”.

Meerdere schenkingen ontvangen

Bij schenkingen door ouders moeten de bedragen bij elkaar opgeteld worden. Dat optellen is vooral belangrijk bij gescheiden ouders. De Belastingdienst kijkt namelijk voor de vrijstellingen bij de ontvanger. Dus als een kind van twee gescheiden ouders een schenking ontvangt dan moet je die optellen en dan beoordelen of je als kind onder de vrijstelling blijft.

Lees ook: Samenloop van schenkingen en vrijstellingen.

Tarieven schenkbelasting

Voor 2022 gelden de volgende belastingtarieven:
Voor schenkingen tot € 130.425:

VerhoudingPercentage
kind of pleegkind10%
(achter) kleinkind18%
alle anderen30%

Voor schenkingen vanaf € 130.425 en hoger:

VerhoudingPercentage
kind of pleegkind20%
(achter) kleinkind36%
alle anderen40%

Voorbeeld schenkbelasting

Rekenmachine of rekenen

De tarieven die hiervoor staan zijn schijven. Bij een schenking trek je eerst de vrijstelling af van de schenking. Het bedrag dat overblijft zoek je op in de tabel. Over schenkingen die dus onder de vrijstelling vallen hoef je geen schenkbelasting te betalen. Voor schenkingen die vallen onder gewone vrijstelling hoef je geen aangifte te doen. Maak je gebruik van een verhoogde vrijstelling dan moet je de schenking wel aangeven bij de Belastingdienst. Voor schenkingen ontvangen in 2022 doe je dat voor 1 maart 2023.